nap mande tout zanmi kap vizigte sit la pou yo ede nou konekte avek djaspora ayisyen an kap viv toupatou sou latè

Advertisements